فروشگاه  دروازه وب ایران

زندگی نامه امام علی (ع)

  • شناسنامه حضرت علی علیه السلام
  •  مهمترین رویداد زندگی حضرت علی علیه السلام
  • الگوی شناخت راه ورسم زندگی علی (ع)
  • علی (ع) ازدیدگاه قرآن وسنت
  • توصیف عبادت علی (ع) از منظر بزرگان
  • پیام علی (ع)
  • اصول و اهمیت خدمت رسانی به مردم از دیدگاه علی (ع)
  • غدیر محور امامت حضرت علی (ع)
  • شهادت حضرت علی (ع)

 فایل متنی شامل ۴۶ صفحه در قالب پاورپینت  گردآوری شده است.

جهت پیگیری شماره تراکنش را یادداشت فرمایید.

 

2000 تومان