فروشگاه  دروازه وب ایران

شبکه های MANET

 مقدمه

انواع شبکه های بی سیم

شبکه ی  Mobile ad hoc  (MANET)

کاربرد های شبکه Mobile ad hoc

پروتوکل های مسیر یابی (Routing Protocols)

امنیت در شبکه های Mobile ad hoc

نتیجه گیری

منابع

پیوست

 فایل متنی شامل ۱۰ صفحه در قالب WORD گردآوری شده است.

جهت پیگیری شماره تراکنش را یادداشت فرمایید.

2000 تومان