فروشگاه  دروازه وب ایران

مقاله کامل در مورد فولاد

از نظر مهندسی و صنعت آهن خالص علارغم آلوتروپیک بودن فلزی بی‌مصرف است. کربن عنصر آلیاژی  اصلی برای آهن است که به پدیده آلوتروپیک بودن آن اهمیت می‌بخشد و آن را به ماده‌ای به نام فولاد تبدیل می‌کند که در دنیای صنعت نمونه و منحصر است.

3000 تومان