فروشگاه  دروازه وب ایران

پنهان‌سازی اطلاعات

پنهان‌سازی اطلاعات

شناخت پوشیده نگاری از جنبه های کنترلی برای پلیس اینترنتی جهت جلوگیری وشناخت معبری برای ارتباطات غیرمجاز ومشکوک نیز دارای اهمیت است .
دراین مقاله سعی شده به طور اجمالی و خلاصه به بررسی و معرفی این علم پرداخته شود.

فایل منتی در قالب word در ۱۰ صفحه گردآوری شده است.

جهت پیگیری شماره تراکنش را یادداشت فرمایید.

 

 

2000 تومان